Türkiye'de ikamet izni

İkamet izinleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade eder. Söz konusu ikamet izni Türkiye'de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. İkamet izinleri online olarak talep eden kişinin kendisinin veya görevlendirdiği bir kişi veya Kurumun gerekli evraklarla Göç idaresine elektronik platformda e-imza ve KEP ile başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

İkamet izin türleri:

1. Kısa dönem ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.
Kısa dönem ilk başvuru formu için tıklayınız.

 


Kısa dönem uzatma başvuru formu için tıklayınız.
Kısa dönem geçiş başvuru formu için tıklayınız.

2. Uzun dönem ikamet izni

Uzun dönem ikamet izni gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.
Uzun dönem ilk başvuru formu için tıklayınız.

3. Aile ikamet izni

Aile ikamet izni gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.
Aile ikamet ilk başvuru formu için tıklayınız.
Aile ikamet uzatma başvuru formu için tıklayınız.
Aile ikamet geçiş başvuru formu için tıklayınız.

4. Öğrenci ikamet izni

Öğrenci ikamet izni gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.
Öğrenci ikamet ilk başvuru formu için tıklayınız.
Öğrenci ikamet uzatma başvuru formu için tıklayınız.
Öğrenci ikamet geçiş başvuru formu için tıklayınız.

<<< Detaylı bilgi istiyorum >>>

 

Türkiye'de çalışma izni

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurt içi başvuru olarak yapılabilir. İstenilen belgeler Çalışma Bakanlığına e-izin otomasyon sistemi üzerinden bizim tarafımızdan online gönderilecektir.

İkamet izin türleri:

Çalışma izni için gerekli belgeler

<<< Detaylı bilgi istiyorum >>>