اجازه اقامت در ترکیه

اجازه اقامت به مجوزی اطلاق می شود که طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 برای اقامت در ترکیه صادر می شود. اجازه اقامت مورد نظر توسط اداره مدیریت مهاجرت در ترکیه صادر می شود. مجوز اقامت در صورتی صادر می شود که شخص متقاضی اجازه اقامت یا شخصی که توسط او یا موسسه منصوب شده است با مدارک لازم در بستر الکترونیکی با امضای الکترونیکی و KEP به اداره مهاجرت مراجعه کرده و شرایط اجازه اقامت درخواستی را داشته باشد.

انواع اجازه اقامت:

1. اجازه اقامت کوتاه مدت

برای دسترسی به مدارک مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت اینجا را کلیک کنید.
برای اولین فرم درخواست کوتاه مدت اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم درخواست تمدید کوتاه مدت اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست انتقال کوتاه مدت اینجا را کلیک کنید.

2. اجازه اقامت طولانی مدت

برای دسترسی به مدارک مورد نیاز برای اجازه اقامت طولانی مدت اینجا را کلیک کنید.
برای اولین فرم درخواست بلند مدت اینجا را کلیک کنید.

3. اجازه اقامت خانواده

برای دسترسی به مدارک لازم برای اجازه اقامت خانواده اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست اقامت خانواده اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست تمدید اقامت خانواده اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست انتقال اقامت خانواده اینجا را کلیک کنید.

4. اجازه اقامت دانشجویی

برای دسترسی به مدارک مورد نیاز برای مجوز اقامت دانشجویی اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست اقامت دانشجویی اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست تمدید اقامت دانشجویی اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فرم درخواست انتقال اقامت دانشجویی اینجا کلیک کنید.

<<< من اطلاعات دقیق میخوام >>>

 

مجوز کار در ترکیه

درخواست مجوز کار معمولاً زمانی شروع می شود که خارجی ها برای مجوز کار و ویزا به نمایندگان خارجی مربوطه جمهوری ترکیه درخواست دهند. با این حال، اگر فرد خارجی در ترکیه دارای مجوز اقامت معتبر برای حداقل 6 ماه باشد، درخواست اجازه کار می تواند به عنوان یک درخواست داخلی ارائه شود. مدارک درخواستی از طریق سامانه اتوماسیون مجوز الکترونیکی توسط ما به صورت آنلاین به وزارت کار ارسال خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای مجوز کار

<<< من اطلاعات دقیق میخوام >>>